قانون جدید آیین دادرسی کیفری متهم‌سالاری است

قاضی پیشین دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: متاسفانه بالای ۹۰ درصد همکاران قضایی و قانون، همیشه به سمت متهم تمایل دارند و شاکی و جامعه را رها می‌کنند.

آخرین اخبار