سردار مومنی خبر داد:

برنامه پلیس برای کاهش ۴ هزار نفری تلفات رانندگی تا ۲ سال آینده

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تا پایان سال ۹۵ باید میانگین تلفات ترافیکی از ۶.۵ نفر به ازای ۱۰ هزار وسیله نقلیه به ۴ نفر کاهش یابد.

آخرین اخبار