حق مسکن کارگران افزایش پیدا می کند

رئیس‌کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه سه شنبه آینده جلسه شورای عالی کار با حضور وزرای اقتصاد است گفت:قدرت خرید کارگران صورت جلسه اصلی است.

آخرین اخبار