از سوی رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا تشریح شد

سربازی ۲۴ ماهه، وضعیت دورگه‌های ورزشی، افزایش حقوق و قطع خدمات به سربازان غایب

تعیین تکلیف سربازی دورگه‌های تیم ملی،‌ تکلیف ۲۴ ماهه شدن خدمت وظیفه، قطع خدمات ارائه‌شده به سربازان غایب و افزایش حقوق سربازان از جمله مواردی بود که رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا به تشریح آنها پرداخت.

آخرین اخبار