دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شهرضا:

اختصاص ۱۰ درصد از بودجه شهرداری شهرضا در راستای پیشگیری از مواد مخدر

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر شهرضا گفت: شهرداری باید ۱۰ درصد از بودجه فرهنگی خود را به فرهنگ‌سازی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از آن اختصاص دهد.

آخرین اخبار