توقف روند نزولی تورم نقطه به نقطه

نرخ تورم در پایان تیر ماه امسال با ۲٫۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۵٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه بدون تغییر به ۱۴٫۶ درصد رسید.

آخرین اخبار