یک استاد اقتصاد:

تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در حد یک تعارف است

یک صاحب نظر مسائل بازار سرمایه تأکید کرد: بحث تأمین مالی از طریق بازار سرمایه از ۱۵ سال قبل مطرح است و بیان این موضوع در روزهای اخیر در حد یک تعارف است.

آخرین اخبار