رئیس دانشگاه آزاد شهرضا:

آزمایشگاه دانشگاه آزاد شهرضا عضو شبکه فناوری‌های راهبردی ایران شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا گفت: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، عضو آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ایران شد.

آخرین اخبار