یمانی از کجا قیام می‌کند؟ / اعتقاد به خروج یمانی از عراق با احادیث شیعه تعارض دارد

با بررسی احادیث، بنظر می‌رسد،دیدگاه خروج و قیام یمانی، از کشور یمن، صحیح باشد و ایفای نقش نظامی یمانی، در کشور عراق، تصور کاملا اشتباهی است.

آیا یمانی شیعه است / نام و نسب یمانی چیست

نمیتوان قاطعانه گفت که یمانی از سادات بنی هاشم است.

آخرین اخبار