پرویز فتاح در جمع خبرنگاران:

برخورد کمیته امداد به پدیده فقر علمی، عملی و میدانی خواهد بود

رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه هدف ما خدمت سریع و راحت به محرومان است، گفت: اولویت اول ما افزایش اعتماد عمومی نسبت به کمیته امداد است.

آخرین اخبار