ویژگی‌های یک تخم‌مرغ سالم چیست

کارشناس فنی دامپزشکی بر لزوم افزایش آگاهی مردم از خصوصیات تخم مرغ سالم تاکید کرد و گفت: عدم آگاهی و مصرف تخم مرغ فاسد می‌تواند باعث بیماری شود.

آخرین اخبار