مسئول امور اجتماعی فرمانداری شهرضا:

نبود دفتر طلاق در شهرستان شهرضا یک معضل است

مسئول دفتر امور اجتماعی فرمانداری شهرضا گفت: در شهرستان شهرضا متأسفانه دفتر طلاق نداریم و لازم است برای داشتن آمار طلاق و کاهش آن، این دفتر تأسیس شود.

رئیس بهزیستی شهرضا:

ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی عدم سلامت معنوی است

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: متاسفانه سلامت معنوی در جامعه ضعیف شده و ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در سلامت معنوی است و همه آنها به عدم شناخت بازمی‌گردد.

فرماندار شهرضا:

ایجاد نشاط اجتماعی در کاهش آمار خودکشی در شهرضا موثر بوده است

فرماندار شهرضا گفت: آمار خودکشی در شهرستان بالا بود و در حال حاضر با اقداماتی که انجام شد این آمار پایین آمده است.

آخرین اخبار