گزارش تصویری/ نمایشگاه آثار هنری هنرجویان آموزشگاه های فنی حرفه ای

نمایشگاه آثار هنری هنرجویان آموزشگاه های فنی حرفه ای شهرضا، در هلال احمر شهرضا از ۵ مردادماه شروع به فعالیت کرد.

رئیس انجمن کارآفرینان فنی حرفه ای شهرضا:

نمایشگاه آثار هنری هنرجویان آموزشگاه های فنی حرفه ای شهرضا برپاشد

نمایشگاه آثار هنری هنرجویان آموزشگاه های فنی حرفه ای شهرضا، در هلال احمر شهرضا از ۵ مردادماه شروع به فعالیت کرد.

آخرین اخبار