رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی:

کارگران رکن رکین اقتصاد مقاومتی هستند

رئیس قوه قضائیه بر حمایت همزمان و به دور از «افراط و تفریط» از کارگران و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه از سرمایه گذاری حقیقی که در چارچوب قوانین باشد حمایت می­کند.

اعتدال در مکتب امام خمینی(ره)

به گزاش نسل بیدار، این روزها بازار تعریف از «اعتدال و اعتدالگرایی» داغ است و بسیاری سعی دارند متناسب با شرایط زمانی و منافع خود به ارائه تعریف دلخواه خود از این واژه بپردازند. در حالی که تعریف باید دارای ویژگی فرازمانی و فرامکانی باشد تا در هر شرایطی از عهده معرفی معرف خویش برآید. […]

عضو هیئت علمی دانشگاه:

اعتدال نباید ابزاری برای حذف دیگران باشد

بابک دربیگی فعال سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، درخصوص معنا و مفهوم اعتدال اظهار داشت: اعتدال نیز مانند تمامی واژه‌ها، ‌در بستر مشخص، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. بستری هم که این واژه در آن ــ به آن معنا که امروز برای دولت یازدهم مد نظر است ــ استفاده می‌شود،‌ وجهی سیاسی دارد. لذا […]

آخرین اخبار