امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند برنامه هسته‌ای ایران غیرصلح‌آمیز است

رئیس‌جمهور در اجلاس علوم فناوری و نوآوری کشورهای جنبش غیرمتعهد‌ها گفت: امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند برنامه هسته‌ای ایران غیرصلح‌آمیز است.

آخرین اخبار