فعال حقوقی سوریه:

دولت اوباما پشت پرده جنایت چپل هیل است

فعال حقوقی سوری تاکید کرد:آمریکا در پس جنایت کشتار سه مسلمان این کشور است تا با به پا کردن آتش اختلافات دینی پروژه‌های خود در منطقه را عملی کند.

آخرین اخبار