۸۵ درصد ایرانی‌ها در پایبندی آمریکا به تفاهم هسته‌ایی بی‌اعتمادند

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش و سنجش افکارسازمان صداوسیما، حاکی است که حدود ۸۵ درصد از مردم ایران به آمریکا در پایبندی به تعهداتش در مذاکرات هسته‌ای بی‌اعتمادند.

آخرین اخبار