دبی وعده داد

جایزه طلا برای مبارزه با چاقی

دولت امارات متحده عربی وعده داد که با برگزاری یک رقابت بین افراد چاق به برنده این مسابقه طلا هدیه دهد.

آخرین اخبار