فتحی پور:

حذف یارانه پر در آمد ها تا سه سال دیگر نهایی می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم طی دو سه سال آینده به طور کلی این افراد شناسایی و حذف یارانه افراد پردرآمد نهایی شود.

آخرین اخبار