عبدالمجید شیخی:

وزرای سوپر میلیاردر چگونه می خواهند به فکر قشر کم درآمد باشند/ تغییر قیمت ها مشکوک است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی از وزرا سوپر میلیاردر هستند. برخی وزارت خانه ها هرگز به دنبال تنظیم بازار نیستند.

آخرین اخبار