۶ درسی که نوابغ به ما یاد داده‌اند

ذهن نابغه‌ای را فرض کنید که در حال طراحی یک وسیله مافوق صوت است؛ دانشمندی را فرض کنید که تاریخ فضا را می‌نویسد. افراد نابغه چه درس‌هایی به ما می‌دهند؟

آخرین اخبار