مهمان های شیطانی موبایل ها

اگر امروز در ارتباطات اجتماعی کشورمان دقت کنیم، می بینیم که از نوجوان و جوان گرفته تا افراد میان سال و افراد مسن، خیلی ها در مترو، در تاکسی، در اتوبوس، در مهمانی و….. در حال استفاده از موبایل هستند.

آخرین اخبار