حمله روزنامه اصلاح طلب به دولت یازدهم؛

مردمی که همراه دولت بودند امروز فهمیدند که کلید روحانی کارساز نیست

سوگمندانه باید گفت به وضوح آشکار است که بخش‌هایی از دولت نه تنها فشل هستند بلکه بعضا گل به خودی نیز می‌زنند و رئیس‌جمهور را در شرایط سختی قرار می‌دهند.

آخرین اخبار