معرفی فهرست ۱۶ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی به پارلمان افغانستان

وزیر دولت افغانستان در امور پارلمانی این کشور گفت که فهرست ۱۶ وزیر پیشنهادی حکومت وحدت ملی امروز به پارلمان افغانستان معرفی می‌شوند.

آخرین اخبار