فرمانده امنیتی ۱۶ ساله تروریست های تکفیری

یکی از دوستان وی می گوید که ابوالقعقاع از نیروهای امنیتی منسوب به داعش بوده که بطور محرمانه به انتقال اطلاعات از مردم و افراد ارتش آزاد می پرداخته و کسی نسبت به وابستگی اش به داعش به او شک نمی کرد.

آخرین اخبار