از سوی دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد

متن سخنان معاون اول قوه قضاییه درباره کسانی که از رحیمی پول گرفتند

مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره نقل‌های رسانه‌ها از نشست روز گذشته محسنی اژه‌ای درباره افرادی که از محمدرضا رحیمی وجوهی دریافت کرده بودند، توضیحاتی داد.

آخرین اخبار