متخصص کلیه و مجاری ادرار تشریح کرد:

سرطان کلیه، کشنده ترین بیماری دستگاه ادراری

متخصص کلیه و مجاری ادرار، سرطان کلیه را یکی از کشنده‌ترین بیماری‌های دستگاه ادراری دانست که به دلیل رشد نابجای سلول‌های کلیه ایجاد می‌شود.

آخرین اخبار