شاخص بورس فرو ریخت

با بازگشایی نماد پالایشگاهی‌ها پس از ماهها انتظار، شاخص بورس ۳۵۸۹ واحد سقوط کرد.

آخرین اخبار