دلایل مطرح شدن توافق محرمانه هسته‌ای با ایران / آیا اطلاعات ایران در آژانس محرمانه می‌ماند؟

سوزان رایس و جان کربی به زبان بی‌زبانی میگویند برای ساکت کردن رقبایشان محتوای توافق محرمانه ایران و آژانس را در جلسات غیرعلنی به آن‌ها اطلاع خواهند داد.

آخرین اخبار