رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد

دستگیری سرشبکه اصلی شرکت هرمی گاما با ۴ هزار زیرمجموعه

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: یکی از سرشاخه‌ها شرکت هرمی گاما با ۴ هزار و ۳۶ نفر زیرمجموعه در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

آخرین اخبار