دکل نفتی مهم تر است یا نامه به افسر اطلاعاتی اسرائیل؛

ماجرای نامه وزیر ارتباطات به صهیونیست ها و سکوت جریان رسانه

دقیقا مثل اینکه وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی به سایت افسران نامه بزند و بگوید که چرا سرعت افسران در اسرائیل کند است، خواهش می کنم یک فکری بکنید!

آخرین اخبار