قطعه تازه‌ با نام «گل نسرین»

علیرضا افتخاری به افتخار محکوم فتنه ۸۸ می خواند

علیرضا افتخاری قطعه تازه‌اش با نام «گل نسرین» را به نسرین ستوده که به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و محاکمه شده بود، تقدیم کرده است.

آخرین اخبار