رتبه سه کنکور سراسری در گفتگو با شهرضا نیوز:

هم اهل پارک و تفریح بودم هم اهل ورزش/بعد از شنیدن نتیجه کنکور فریاد زدم

حامد چوقادی در رابطه با اولین واکنش خود بعد از اعلام نتایج کنکور گفت: بعد از دیدن رتبه ی کنکور ، ابتدا بسیار شکه شدم و بعد از شدت خوش حالی فریاد زدم.

آخرین اخبار