امام جمعه شهرضا:

سردار شهید محمدهادی متقی از افتخارات شهرضا است/ کاندیدی که در جلسات خود غیبت رقبای خود را می‌کند، شایسته ورود به مجلس نیست

امام جمعه شهرضا گفت: یکی از افتخارات شهرضا سردار شهید محمدهادی متقی است که خانواده ایشان پس از ۳۲ سال حاضر شدند اسم ایشان در بین سرداران شهید بیاید.

آخرین اخبار