مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان خواستار شد؛

تجهیز واحدهای مسکن مهر به امکانات رفاهی، خدماتی

مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان گفت: واحدهای مسکن مهر باید به امکانات رفاهی، مسجد و فروشگاه‌های تجاری تجهیز شوند.

آخرین اخبار