فرماندار شهرضا خبر داد؛

ایجاد بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی در شهرضا یک ضرورت است

فرماندار شهرضا گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان شهرضا، ضرورت ایجاد یک مرکز تخصصی و فوق تخصصی در شهرضا احساس می‌شود.

با حضور مدیرکل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت؛

طرح IRAPEN برای نخستین بار در کشور در شهرضا افتتاح شد

با حضور مدیرکل بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، طرح IRAPEN برای نخستین بار در کشور در شهرضا افتتاح شد.

آخرین اخبار