با حضور امام جمعه اصفهان

محل احداث دو خانه عالم در شهر منظریه شهرضا کلنگ زنی شد/امام جمعه اصفهان: ۲ هزار مسجد در استان اصفهان نیاز به خانه عالم دارد

محل احداث خانه عالم محله وصف و خانه عالم محله عمروآباد شهر منظریه شهرضا دیروز عصر با حضور آیت الله طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان کلنگ زنی شد.

آخرین اخبار