با حضور استاندار انجام شد

افتتاح پروژه تلفن های کابلی مسکن مهر شهرضا

مدیرعامل سازمان مخابرات استان اصفهان گفت: این پروژه با ظرفیتی بالغ بر ۳۵۰۰ شماره تلفن و هزینه ۲/۵ میلیارد تومان ایجاد شد .

آخرین اخبار