افتتاح مسجد و همراه‌سرای بیمارستان امیرالمومنین شهرضا / تصاویر

مسجد، حسینیه موسی‌بن جعفر(ع) و همراه‌سرای بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا با اختصاص اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیون تومان افتتاح شد.

رئیس شبکه بهداشت شهرضا:

مسجد و همراه‌سرای بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا افتتاح شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: مسجد، حسینیه موسی‌بن جعفر(ع) و همراه‌سرای بیمارستان امیرالمؤمنین شهرضا با اختصاص اعتباری بالغ بر ۴۹۰ میلیون تومان افتتاح شد.

آخرین اخبار