در خردادماه سال جاری:

افتتاح بزرگترین پروژه بازیافت کاغذ ایران

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران از افتتاح بزرگترین پروژه بازیافت کاغذ در ایران با ظرفیت ۱۲۰ هزار تن تا خرداد ماه سال جاری خبر داد.

آخرین اخبار