حق بیمه و مستمری زنان سرپرست خانوار با ازدواج مجدد قطع نمی‌شود

وزیر تعاون با اشاره به توزیع چهارمین بسته حمایت غذایی میان خانواده‌‌های نیازمند گفت:‌حق بیمه و مستمری زنان سرپرست خانوار پس از ازدواج قطع نخواهد شد.

آخرین اخبار