وقایع مسکن و راه در ۷ روز:از افتتاح اولین سری مسکن مهر تا طرح ویژه آخوندی برای وام ۶ برابری

حوزه مسکن و راه در هفته گذشته شاهد خبرهای مهمی از جمله افتتاح اولین سری مسکن مهر در دولت یازدهم، وعده تخصیص ۲۰۰۰ میلیارد تومان به مسکن مهر، نخستین جلسه شورای عالی دریایی و در نهایت طرح ویژه آخوندی برای وام مسکن ۶ برابر ودیعه بود.

آخرین اخبار