پیشرفته‌ترین دستگاه چشم پزشکی دنیا محروم از پوشش بیمه‌ها

رئیس بیمارستان طُرفه از عدم پوشش مناسب بیمه‌ها نسبت به خدمات جراحی پیشرفته‌ترین دستگاه چشم پزشکی دنیا در این بیمارستان دولتی ابراز تأسف کرد.

آخرین اخبار