حداد عادل در نهمین همایش زبان‌شناسی ایران؛

ایران باید صاحب دانش زبان شناسی نیرومندی باشد

حداد عادل در نهمین همایش زبان شناسی ایران با اشاره به وجود سرمایه های زبانی در ایران، گفت: ایران باید صاحب دانش زبان شناسی نیرومندی باشد.

آخرین اخبار