جنجال اول رستاخیز

اولین اکران «رستاخیز» در باغ موزه دفاع مقدس باحاشیه‌هایی همراه بود. جنجال آغاز شده است.

آخرین اخبار