جانشین فرمانده نیروی انتظامی:

تحریم‌ها نتوانسته پلیس را از دستیابی به آرمان‌ها بازدارد

جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: تحریم‌ها نتوانسته پلیس را از دسترسی به آرمان‌های خود بازدارد بلکه موجب سرعت‌دهی در پیشرفت‌های تکنولوژی بومی‌ شده است.

آخرین اخبار