۱۱/۵ میلیارددلار، هزینه جام‌جهانی برای میزبان:

جام، فرشته یا بختک اقتصاد برزیل

بسیاری از برزیلی‌ها با میزبانی جام‌جهانی ۲۰۱۴ فوتبال مخالفند چرا که از نظر آنها بهبود بسیار اندکی در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی برزیل صورت گرفته است.

آخرین اخبار