نگارش فیلمنامه سهراب سپهری از آبان کلید می‌خورد

علی قوی تن با اشاره به ساخت فیلم سهراب سپهری گفت: این فیلم همچنان در مرحله تحقیق و نگارش قرار دارد و از آبان وارد نگارش فیلمنامه خواهیم شد. وی درباره منابع تحقیق این فیلم افزود: کتاب‌های محدود و مشخصی در این زمینه وجود دارد، ولی منابعی که ما از آنها استفاده می کنیم دوستان، اطرافیان و خانواده سهراب سپهری هستند؛ علاوه […]

آخرین اخبار