مفتی سرشناس وهابی:مثل انیشتین و نیوتن کشف بزرگی کرده ام + نظرات کاربران

مفتی عربستانی شرح در این فرمول و توصیه به مردان بیان می کند :زمانی که همسرتان تندی کرد، او را کتک نزنید، بلکه سر خود را خم کرده و بگویید از شما عذر میخواهم .

آخرین اخبار