رییس اتحادیه صنف نانوایان شهرضا:

توزیع روزانه ۲۴ هزار قرص نان فاقد مجوز در اغذیه فروشی های شهرضا

رییس اتحادیه صنف نانوایان شهرضا گفت: روزانه ۲۰ تا ۲۴ هزار نان خانگی فاقد مجوز در سطح شهرستان توزیع می‌شود که ۱۲ هزار عدد آن از خارج شهرستان توزیع می‌شود.

آخرین اخبار